Chemiczne czyszczenie instalacji CO, CT, skraplaczy, wież wyparnych, każdego rodzaju wymienników

Każda instalacja chłodnicza czy CO w trakcie eksploatacji narażona jest na powstanie niebezpiecznej warstwy zanieczyszczeń – zwłaszcza w rurach, przewodach, na powierzchni lameli schładzaczy czy na łopatach wentylatorów. Już nawet milimetrowa warstwa tychże zanieczyszczeń jest w stanie wyraźnie obniżyć wydajność urządzenia i znacząco zwiększyć koszty wytworzenia jednostki ciepła czy chłodu. Związane jest to z bezpośrednio z działaniem maszyn – zassaniem powierza wraz z brudem oraz efektem odparowania wody. W efekcie mamy do czynienia z powstaniem warstwy kamienia lub zanieczyszczeń organicznych (mogących doprowadzić nawet do trwałego uszkodzenia), które są naturalnym efektem pracy urządzenia. Nie da się ich uniknąć, ale można je skutecznie usunąć – zwłaszcza za pomocą odpowiednio dobranych czynników chemicznych. Niektóre prace można wykonać nawet w trakcie działania maszyny, nie narażając jej na przestoje. Ze swojej strony gwarantujemy profesjonalne czyszczenie chemiczne wszystkich elementów instalacji chłodniczej oraz CO, włącznie z zachowaniem nieuszkodzonej warstwy ocynku oraz zabezpieczeniem powierzchni odpowiednim inhibitorem.

Nasze specjalizacje:

  • odkamienianie skraplaczy
  • odkamienianie parowników
  • dokamienianie wierz chłodniczych

Profesjonalny retrofilt

Zgodnie z przepisami wprowadzony przez Parlament Europejski, od 2015 roku zabronione jest używanie urządzeń, zawierających czynnik chłodniczy R-22. Na taką decyzją wpłynął fakt, iż czynnik ten wpływa bezpośrednio na zubożenie warstwy ozonowej, a co za tym idzie ocieplanie się klimatu.

W tej sytuacji wszystkie firmy i osoby indywidualne posiadające urządzenia chłodnicze zawierające R-22, zobowiązane są do ich wymiany bądź do modernizacji, czyli tzw. retrofitu. Polega on na przystosowaniu maszyny do używania jednego z bezpośrednich zamienników R-22. Takie rozwiązanie jest nie tylko bardziej ekologiczne, ale na dłuższą metę również bardziej korzystne finansowo. Nasi eksperci przeprowadzą fachową ocenę techniczno-ekonomiczną przedsięwzięcia, wybiorą najbardziej odpowiedni czynnik zamienny, sporządzą analizę możliwych usprawnień technicznych, zaplanują budżet i przeprowadzą wszystkie niezbędne prace, które odbędą się w możliwie jak najkrótszym czasie.