Abonament serwisowy chillerów

Oferujemy pełną obsługę konserwacyjną i serwisową chillerów za stałą, miesięczną opłatą ryczałtową, która zwiera między innymi koszt niezbędnych materiałów eksploatacyjnych, robocizny oraz ewentualnych napraw awaryjnych. Taka opłata abonamentowa jest częścią kosztów eksploatacyjnych nieruchomości, które najemca na rzecz wynajmującego reguluje z tzw. opłat Service Charge. Nasza oferta przewiduje aż trzy pakiety abonamentowe, spośród których możesz wybrać ten, który jest najbardziej dopasowany do Twoich potrzeb:

 • Pakiet Standard – zawiera dwa przeglądy w roku oraz każdorazową naprawę na podstawie wcześniej wykonanego kosztorysu.
 • Pakiet Premium – zawiera zdecydowaną większość czynności naprawczych wliczonych w opłatę abonamentową. Umowa może być zawarta na 3, 5 lub 10 lat.
 • Pakiet VIP – wszystkie usługi zawarte w cenie abonamentu. Umowa może być zawarta na 3, 5 lub 10 lat.

W ramach abonamentu zobowiązujemy się do zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń i dokonania napraw, remontów i bieżącej konserwacji zgodnie z wybranym pakietem. W sposób kompleksowy utrzymujemy ich sprawność techniczną w zamian za stałą opłatę, dzięki czemu masz możliwość przewidzenia kosztów stałych w długim okresie i zaplanowania budżetu. Minimalizujesz również ryzyko odszkodowań dla najemców, w związku z niedostatecznym działaniem urządzenia, gdyż usterką zajmujemy się najszybciej, jak to możliwe. W ramach ryczałtu przygotowujemy również miesięczny raport stanu urządzenia.

Specjalizujemy się w szeroko zakrojonej diagnostyce (w tym przeglądzie nowych i używanych urządzeń) oraz konserwacji i naprawie sprzętów wszystkich najpopularniejszych marek, takich jak: TraneCarrierYorkLennoxGEAClimaventa.

Nasz numer kontaktowy jest przy tym dostępny całodobowo – tak, byśmy mogli jak najszybciej zareagować na awarię. Ponadto w przypadku, gdy awaria oznacza wyłączenie urządzenia chłodniczego z eksploatacji na dłuższy czas, zapewniamy urządzenie zastępcze na czas naprawy.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i  indywidualnego ustalenia szczegółów umowy oraz ceny usługi abonamentowej.

Czynność Usługa jednorazowa Pakiet standard Pakiet premium Pakiet VIP
Przegląd inspekcyjny X X X X
Przegląd
serwisowy
X X X X
Przegląd
inspekcyjny raz w miesiącu
X X
Badanie
spektrochemiczne oleju dla każdego układu
X X
Badanie
kwasowości oleju
X X X X
Badanie
ciśnień otwarcia zaworów bezpieczeństwa
X X X X
Kontrola
szczelności układów chłodniczych
X X X X
Sprawdzenie stanu styczników X X X X
Kontrola
parametrów pracy urządzenia
X X X X
Wykonanie termografii X X X X
Naprawa parownika po awarii automatyki X X
Naprawa
parownika po zaniku napięcia
X
Naprawa/wymiana
sprężarki ³
X X
Naprawa/wymiana automatyki ³ X X
Naprawa/wymiana
elementów wykonawczych automatyki (zawory rozprężne, czujniki
temperatur, przetworniki ciśnień, elektrozawory, zawory…) ³
X X
Usunięcie
nieszczelności ³
X X
Uzupełnienie
ubytków freonu
X X
Wymiana oleju¹ X X
Wymiana
zaworów bezpieczeństwa ²
X X
Wymiana/naprawa wentylatorów skraplacza ³ X X
Usługa
dźwigowa ⁴
X X
Zapewnienie
źródła chłodu w przypadku długotrwałej awarii całego agregatu ⁵
X
Wymiana
izolacji parownika i odolejacza armaflex na skutek działania
warunków atmosferycznych
X X
Zdalny monitoring systemów BMS ⁶ X X
Wykonanie
oceny efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych w
klimatyzacji ⁷
X X
Mycie skraplacza ⁸ X X

¹ na podstawie wyniku badania spektrochemicznego
² na podstawie wyniku badania ciśnień otwarcia zaworów bezpieczeństwa
³ w przypadku awarii lub uszkodzenia
⁴ w przypadku konieczności transportu pionowego dużych elementów urządzenia: sprężarka, parownik; nie dotyczy kosztów wynajęcia helikoptera i kosztów oraz organizacji zajęcia pasa drogowego
⁵ zewnętrzny agregat chłodniczy o mocy 500kW lub 1 200kW; awaria trwająca w okresie od 1 września do 1 kwietnia 30 dni, od 2 kwietnia do 31 sierpnia 14 dni; nie dotyczy kosztów oraz organizacji zajęcia chodnika przed budynkiem oraz dostarczenia energii elektrycznej do agregatu; zapewniamy pompy o Hpodnoszenia do 40m
⁶ o ile istnieje taka możliwość
⁷ w świetle obowiązujących przepisów dla urządzeń starszych niż 5 lat, co 5 lat
⁸ raz w roku, po okresie pylenia roślin znajdujących się w pobliżu urządzenia; przy pomocy odpowiedniej chemii; mycie od strony wentylatorów; Zamawiający zapewni dostęp do wody i prądu (maksymalnie 50 metrów)

Serwis chillerów

Nie musisz podpisywać długoterminowej umowy – zakres naszych usług przewiduje również jednorazową interwencję naprawczą lub serwisową. Diagnostykakonserwacjawymiana płynów eksploatacyjnych oraz modernizacja chillera – to wszystko i wiele więcej jesteśmy w stanie dla Ciebie zrobić. Wystarczy zadzwonić i umówić termin.

Nasz zakres usług przewiduje bardzo szeroki zakres prac z zakresu serwisu chillerów, w tym:

 • Okresowy przegląd urządzeń
 • Uczciwą wycenę niezbędnych prac
 • Konserwację urządzeń używanych (w tym nowo zakupionych)
 • Całościowe serwisowanie chillerów najbardziej znanych marek
 • Kompleksową naprawę, włącznie z wymianą zepsutych i zużytych części
 • Modernizację wszystkich podzespołów i systemów
 • Ogólne odświeżenie urządzenia (również w sferze wizualnej)
 • Uzupełnienie płynów eksploatacyjnych